Om Genos

Genos forum hittar du uppe i Menyn i navigeringsraden.

Midifiler arrangerade för Yamaha Genos

 

Om mina OYMMOT XG MIDI arrangemang för Yamaha keyboard.

 

Filerna är optimerade så att jag hämtar 90 % av ljuden från keyboardets klaviaturljuds bank.

Alltså inte från XG eller GM bankerna.

 

Melodislingan finns på kanal 1 och här visas då noter, text, ackordanalyser i displayfönstret.

Likaså visas texten i enbart Kareoke modell om man vill detta.

 

Volymen på melodi spåret är satt till noll och vill man att melodin skall höras måste volymen skruvas upp manuellt på keyboardet.

Kanal 9 är ändrad till trummkanal och på denna ligger de trummljud som jag inte vill ha rewerb på, och kanal 10 används till de trummljud där jag önskar ha rewerb på ljuden.

Spår 2 använder jag till att styra Vocal Harmony, vilka man själv får aktivera och av aktiverta med att tända och släcka VH knappen.

Typ av Vocal Harmony får man själv välja in.

Filerna väljer också själv ljud till det egna spelandet på klaviaturen.

 

Lyssningsfilerna på denna sida är inspelade med Yamaha Genos.

 

 

 

Chanson Damour

Copacabana

Det var på Capri vi möte varandra

Ein Bischen Friden

Vi möts igen

Teddy Bear

 

Lyssna

 

Lyssna

 

Lyssna

 

Lyssna

 

Lyssna

Kontaktförmulär