MIDI Thru, Channel och Events

december 1, 2019

MIDI-protokollet låter en enhet skicka meddelanden över en till sexton olika kanaler. Detta gör att du kan ha 16 delar med olika röster på gång på en gång. Och all data strömmas ner en kabel. Det mest grundläggande MIDI-meddelandet är Obs-On. Detta meddelande inkluderar kanalen, anteckningen tryckt (där mitt C är nummer 60 etc), hastigheten (dvs. hur hårt tangenten har tryckts in) och en tidsstämpel. Motsvarande anteckningsmeddelande stänger av samma anteckning, beroende på när du släpper tangenten.

Andra kanalmeddelanden inkluderar aftertouch och kontrolländringsmeddelanden som tonhöjdböjning och programändring, upprätthåller pedal och uttryck.

Det du ser i pianorullvyn i en sequencer är en grafisk representation av alla dessa meddelanden. Den grafiska vyn gör det enkelt för dig att redigera all data efter. Så du kan korrigera misstag (som fel anteckningar).

Så alla dessa meddelanden är hjärtat i vad MIDI är. Och varje MIDI-aktiverande instrument förstår dessa meddelanden, eftersom de är standardiserade. Det är faktiskt ett vackert enkelt system.

MIDI THRU

MIDI THRU duplicerar data som kommer till MIDI IN-porten. Detta gör att du kan ansluta flera enheter utan att behöva flera portar på din sequencer eller MIDI-gränssnitt.

MIDI THRU låter dig ansluta alla dina redskap tillsammans med en central sequencer. Detta kallas ”Daisy Chaining.”

    Kommentera

Total: